เชิญชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวเมืองละโว้ วิทยากร โดย อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  เชิญชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวเมืองละโว้ วิทยากร โดย อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ กิจกรรม “ เที่ยวเมืองละโว้ (ลพบุรี) ” เสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     กำหนดการ 06.30 พร้อมกันที่จุดนัดพบ สถานีบีทีเอสหมอชิตบริเวณลานจอดรถ..ตรงข้าม..สวนจตุรจักร   09.00 เข้าชมวัดไลย์ (อำเภอท่าวุ้ง) เป็นวัดตั้งอยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์ มีพระวิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ๆ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารมีลายปูนปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนัก ซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้วัดไลย์ยังมีรูปพระศรีอาริย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ ในรัชกาลที่ 5 ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิม   10.45 เข้าชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มหาธาตุประจำเมืองลพบุรี ชมศิลปะแบบขอมลพบุรี…