สังคมดีๆ กำลังจะเกิดขึ้น …รับอาสาสมัครเก็บขยะคลองบางลำพู 20 ท่าน

  รับอาสาสมัครเก็บขยะคลองบางลำพู ลงเรือท้องแบน แพดเดิ้ลบอร์ด .. ———————————– สังคมที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา มาร่วมกันทำสิ่งเล็กๆ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ช่วยอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง ร่วมกันเก็บขยะในคลองประวัติศาสตร์ที่กำเนิดขึ้นพร้อมกรุงรัตนโกสินทร์   ในกิจกรรม “รักษ์คลองบางลำพู ฟื้นคูพระนคร” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 (สิบโมงเช้าถึงบ่ายสองโมง) ณ คลองบางลำพู สู่ปากคลองโอ่งอ่าง …………………………………………..   10.00 น. นัดรวมตัวที่พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ (ติดสวนสันติชัยปราการ) ลงทะเบียน   10.30 น. – ชี้แจงกำหนดการ – ตัวแทนชาวบางลำพูกล่าวต้อนรับ – แนะนำกลุ่มภาคี/บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ย่านบางลำพู โดยวิทยากรท้องถิ่น – ถ่ายภาพที่ระลึก – แนะนำการใช้อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ / มาตรการเพื่อความปลอดภัย – แบ่งภารกิจ หน้าที่ ประจำเรือ…