กรมธนารักษ์ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น

  กรมธนารักษ์ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น   นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น แนะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งเครื่องใช้อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการคนขอนแก่น ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับลูกเตรียมคณะศึกษางาน 20-25 พฤษภาคม 2560 พร้อมชงเรื่องจัดทำเอ็มโอยูเดือนมิถุนายน 2560   วันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขานุการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชียวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…