ขอนแก่น Mega City เมืองนี้คืออนาคต ชม 2 วีดีทัศน์ รายงานจาก VOICETV

  Big Story : ขอนแก่น Mega City เมืองนี้คืออนาคต ตอนที่ 1   การเติบโตของเมืองขอนแก่นที่ขยายตัวขึ้นในทุกมิติ ทำให้นักธุรกิจรุ่นที่ 2 มองไปถึงอนาคตของเมืองที่อยากจะเป็น โดยได้ลงมือเริ่มต้นสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ผ่านการเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นไปได้จริงแล้วเป็นเมืองแรกของประเทศ   รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=51     “ขอนแก่น Smart Mobility : เชื่อมเมือง – เชื่อมคน”   รายงานพิเศษชุด Big Story ขอนแก่น Mega City : เมืองนี้คืออนาคต ตอนที่ 2 กว่าที่ขอนแก่นจะขับเคลื่อนเมืองให้เป็นสมาร์ท ซิตี้ ได้เป็นรูปธรรม ต้องใช้หัวใจหลักอย่างคนในพื้นที่ โดยทุกคนเห็นตรงกันว่า จะใช้แนวคิด “สมาร์ท โมบิลิตี้” เป็นตัวนำขับเคลื่อนเมือง   รายละเอียดเพิ่มเติม http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=52    …