สถาบันสถาปัตยกรรมเมืองร็อตเตอร์แฮม ช่วยออกแบบฟื้นฟูระบบคลองเก่าเมืองเฮก

สถาบันสถาปัตยกรรมเมืองร็อตเตอร์แฮม ช่วยออกแบบฟื้นฟูระบบคลองเก่าเมืองเฮก หมายเหตุ คลิป จริงของการล่องคลอง เมื่อ ปี 2020 ครับ ตามลิ้งก์ท้ายบทความ วางผัง จัดรูปทรงเมืองแห่งคลองดี เมืองแห่งคลองจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ Shape เดิมๆ มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้น คือมีจุดแข็งเป็นคลอง ถ้าไปเติมถนนมากเกินเหตุ เวลาฝนตก น้ำฝนมาก มันก็ท่วม ไม่มีทางระบายน้ำ ตรรกะแบบนี้ นักผังเมืองบ้านเราคิดกันออกหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่ กทม.เราเมืองน้ำ มั่วไปหมดเลยในด้านการจัดการผังเมือง     เมืองเฮก เนเธอร์แลนด์ ทำ “เมืองแห่งคลอง” เมื่อปี 2019 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและผังเมือง (MVRDV) ตั้งอยู่ในนครรอตเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศออกแบบ เสริมศักยภาพคลองคูเมืองเดิม ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ในเมืองเฮก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 (อาจจะเก่ากว่าคลองคูเมืองเดิมในเกาะรัตนโกสินทร์เราอีก) โดยมีการวางผัง ออกแบบให้คลองเดิมที่มันดีอยู่แล้ว มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น เพื่อดีงคนเข้ามาท่องเที่ยวเครือข่ายคลอง และจับจ่ายใช้เงิน     การพัฒนาเครือข่ายคลอง เริ่มต้นจากความร่วมมือของผู้คนในท้องถิ่น…