Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

กรมธนารักษ์ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น

กรมธนารักษ์ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น
admin

1

 

กรมธนารักษ์ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น

 

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลั่นร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับคนขอนแก่น แนะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งเครื่องใช้อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการคนขอนแก่น ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับลูกเตรียมคณะศึกษางาน 20-25 พฤษภาคม 2560 พร้อมชงเรื่องจัดทำเอ็มโอยูเดือนมิถุนายน 2560

 

วันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขานุการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชียวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา เทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากภาคประชาชน

 

2

 

เข้าร่วมประชุมกับกรมธนารักษ์ในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) ) ให้เป็นสร้างพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น โดยกรมธนารักษ์ตระหนักถึงความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้ ทั้งนี้กรมธนารักษ์หวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

 

3

 

ทว่าแนวทางในการวางกรอบเนื้อหาที่จะนำไปบรรจุในอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นร่วมกันว่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของคนขอนแก่นและเชื่อมประสานกับการทำงานของกรมธนารักษ์ โดยนายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นลำดับถัดไป นอกจากนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เสนอให้มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าในฐานะผู้ก่อการ เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ และเทศบาลนครขอนแก่นจะเป็นหน่วยงานหนุนเสริมพร้อมกับเชื่อมหน่วยงานราชการอื่นๆมาร่วมกันพัฒนาโครงการฯ

 

4

 

ทั้งนี้มีมติวางกรอบการทำงานดังนี้

1.เน้นการมีส่วนร่วม โดยตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาตัวอย่างสถานที่ที่พัฒนาได้ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์/ศูนย์การเรียนรู้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2560 และลงนาม MOU ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560

2.หน่วยงานต่างๆตั้งงบประมาณและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.ทำโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเมือง ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมให้เมืองมีชีวิตชีวา โดยนำจุดเด่นของขอนแก่น คือ คนขอนแก่นมีความมีส่วนร่วมสูง เคารพกัน ให้เกียรติกัน โดยธนารักษ์เป็นหัวใจหลัก ผ่านโครงการ “หัวใจเมือง by ธนารักษ์” หากผลการดำเนินงานมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

5

 

ปล. โปรดติดตามอ่านรายละเอียดในอีสานบิซวีคปักษ์แรกพฤษภาคม 2560

 

เครดิต isaanbiz.com

http://www.isaanbiz.com/6372

 

ท่านใดสนใจข่าวจากเพจ ISAANBIZ

กด LIKE ติดตามข่าวได้ที่ แฟนเพจด้านล่างนี้เลยครับ