Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

(คลิป)ระบบรางในออสเตรเลีย ขนคน ขนสินค้า สร้างความคุ้มค่ามากมายในระยะยาว

(คลิป)ระบบรางในออสเตรเลีย ขนคน ขนสินค้า สร้างความคุ้มค่ามากมายในระยะยาว
admin


1

 

(คลิป)ระบบรางในออสเตรเลีย

ทั้งรถรางเบา LRT ขนคน และเชื่อมต่อภายในเมือง และ รถไฟวิ่งขนสินค้าระหว่างเมืองต่างๆ

ใช้พื้นที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับการขนคน ขนสินค้า มีความคุ้มค่า

สามารถขนคน ขนของ ขนสินค้า ได้มหาศาล

สร้างโอกาส สร้างความคุ้มค่ามากมายในระยะยาว

ทำระบบราง ได้ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และบริเวณโดยรอบ

***หมายเหตุ ศัพท์เทคนิค ที่ใช้กันประจำถ้ามีระบบรางไปที่ไหน ที่นั่นจะมี Transit-Oriented Development อักษรย่อคือ TOD คือ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และบริเวณโดยรอบ

TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use)

ชมคลิป

 

ที่มาคลิป

https://www.facebook.com/railgallery/videos/1643392729027535/

 

234