สงกรานต์ที่ลานคนเมือง 12-15 เม.ย.60 สืบสานประเพณี พร้อมชิมอาหารหลากหลายเลิศรส

เครดิตภาพ จส.100   สงกรานต์ที่ลานคนเมือง 12-15 เม.ย.60 สืบสานประเพณี พร้อมชิมอาหารหลากหลายเลิศรส   เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 12เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 2560 ภายใต้ชื่องาน กรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร นครแห่งการปันน้ำใจ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวโดยมีคณะผู้บริหารกทม. ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน   โดยพล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย. 60 จัดขึ้นในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต รวมกว่า 80จุด ซึ่งในปีนี้ รัฐบาลวางแนวทางเน้นการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย ซึ่งในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ต่างๆของกรุงเทพฯ กทม.ได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้นโยบาย 5 ป. ได้แก่…

เชิญแวะชิม ไก่ย่างบางตาล ร้านอร่อย สัญจรมาที่ตลาดน้ำคลองผดุงฯ 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่ม (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)

  เชิญแวะชิม ไก่ย่างบางตาล ร้านอร่อย สัญจรมาที่ตลาดน้ำคลองผดุงฯ 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่ม (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) ไปตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม อย่าลืมแวะชิมไก่ย่างบางตาล ร้านอร่อย ครับ ช่วงนี้ ร้านเอ็กซ์ไก่ย่างบางตาล (ลูกชายผู้ใหญ่วร) ต้นตำรับไก่ย่างบางตาล รสชาติถูกลิ้น ถูกปาก  ได้มีโอกาสมาออกร้านให้บริการ ที่ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ในช่วง ตั้งแต่ 4 โมงเย็น – 1 ทุ่ม (16.00-19.00 น.) อาทิตย์ละ 3 วันคือ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์เท่านั้น โดยร้านจะอยู่บริเวณแพท่าน้ำ ด้านข้างตลาดฯ ซึ่งเลาะเลียบไปตามแนวคลอง (ดูตามแผนที่) โต๊ะที่นั่งสำหรับคนที่ชอบชมวิว บนแพ ก็มีเหลือเฟือ จุคนได้พอสมควรครับ ได้บรรยากาศทีเดียว การเดินทาง ก็ได้หลายวิธีครับ   มีที่นั่ง รับทานอาหารในแพ บนคลองมากพอสมควร   มาทางเรือก็ได้     แผนที่เดินทาง…