ไต้หวันร่วมหุ้น 3 ประเทศทั้งญี่ปุ่น และเยอรมัน ผลิตรถรางเบาขบวนแรกใช้เองภายในประเทศแล้ว

  ไต้หวันร่วมหุ้น 3 ประเทศทั้งญี่ปุ่น และเยอรมัน ผลิตรถรางเบาขบวนแรกใช้เองภายในประเทศแล้ว   จัดส่งรถรางเบาขบวนแรกเมื่อ พฤศจิกายน 2016 ในโครงการ DANHAI ในนครไทเป ซึ่งเป็น LRT (TRAM) สายที่ 2 ในประเทศไต้หวัน ต่อจากเมืองเกาสง อย่างไรก็แล้วในตัวเมืองไทเป ยังมีโครงการ LRT อีกเส้นทางหนึ่ง สำหรับสาย DANHAI นี้จะเปิดให้บริการประมาณปลายปีหน้า 2018   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2016 นายกเทศมนตรีคนใหม่ของนครไทเป ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่ามีการดำเนินการส่งมอบตู้โดยสารรถรางเบา ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ ซึ่งใช้ชื่อรุ่นรถรางเบา LRT นี้ว่า “WARRIOR” ในเขต Hsinchu ซึ่งนาย CHU นายกเทศมนตรีฯ มีความพึงพอใจในสมรรถนะของระบบ     นาย CHU กล่าวว่า “มันเป็นรถรางเบาขบวนแรกที่ประเทศไต้หวันผลิตประกอบขึ้น” และหวังไว้ว่ามันจะไม่ใช่เพียงแค่การผลิตที่มีความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่นำไปใช้ แต่สมรรถนะของระบบต้องมีคุณภาพสูง…